Създадоха сигурност за търговците в страната, които предлагат тютюневи изделия и алкохолни напитки със стар бандерол

До 31 декември 2019 година се удължава срокът за реализация на бутилираните алкохолни напитки, облепени с бандерол по образец, утвърден със заповед от 18 септември 2013 година, както и срокът за реализация на пури и пурети, предназначени за вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със заповед от 18 септември 2013 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.

За цигари и тютюн за пушене (за лула и цигари) срокът се удължава до 31 март 2019 година, включително. Заповедите – ЗМФ-919/12.10.2018 г. и ЗМФ-920/12.10.2018 г. са обнародвани в брой № 88 на Държавен вестник от 23 октомври.

Удължаването на срока на валидност на акцизните бандероли за бутилирани алкохолни напитки и тютюневи изделия отчита спецификата на търговията с този вид акцизни стоки. В някои случаи при промяна на образеца на бандерол за алкохолните напитки и тютюневите изделия, гратисният период за реализация на стоките облепени със стария образец е недостатъчен, което налага неговото удължаване. С издадените от министъра на финансите заповеди се създава сигурност за търговците, които ще могат да реализират в търговската мрежа наличните количества скъпоструващи и бавно оборотни стоки, облепени със стария образец на бандерол и няма да се наложи унищожаването на стоки, годни за консумация. Алкохолните напитки и тютюневите изделия, които се продават в търговската мрежа са с платен акциз и удължаването на срока за реализацията им няма да окаже влияние върху приходите от акциз в бюджета.

Снимка: Агенция “Митници” – пресцентър

Виж също...

Loading...