Нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител се въвежда от 2019 година

На 23 октомври е публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. От 1 януари 2019 година се въвежда нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

Помощта ще се предоставя независимо от доходите на семейството и детето, на другия родител или на настойника/попечителя, които отглеждат детето и живеят постоянно в страната, при условие, че детето няма право на наследствена пенсия по член 82, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване; не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на член 26 от Закона за закрила на детето; редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние; живее постоянно в страната.

Месечната помощ ще се предоставя и на семействата на роднини и/или близки, при които е настанено дете по реда на член 26 от Закона за закрила на детето в случаите, когато семейството не получава помощи за детето по реда на Закона за закрила на детето. Размерът на месечната помощ ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като не може да бъде по-малък от предходната година. Месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител  няма да може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по член 92 от Кодекса за социално осигуряване.

Виж също...

Loading...