Фирми, физически лица и други в Брезнишко са длъжни да почистват снега на площите около имотите си

По време на зимния сезон фирми, ръководителите на фирми, учреждения, обществени организации, търговски обекти, наематели и собственици на сгради, както и физически лица са длъжни да извършват снегопочистване, непосредствено след спиране на снеговалежите на тротоарите и прилежащите площи на имотите си. Това гласи заповед на кмета на Община Брезник Васил Узунов във връзка с изпълнение на изисквания на от Закона за защита при бедствия, за предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на техническата инфраструктурата, снабдяването, обслужването и услугите на територията на община Брезник и намаляване на последствията за населението при усложнена зимна обстановка през зимен сезон 2018 – 2019 година.

Фирми, учреждения, обществени организации, търговски обекти, наематели и собственици на сгради, и физически лица се задължават да отстраняват висулките по сградите, както и натрупването от сняг. При почистване на тротоарите събрания сняг да не се изхвърля на уличното платно, а се складира в края на тротоара.

Заповедта гласи още, че кметовете и кметски наместници трябва да насочат основните си усилия за провеждане на системна и ефективна превантивна дейност за повишаване на тяхната устойчивост за работа при усложнена зимна обстановка през зимния период. Да създадат организация на територията на съответните населени места за своевременното почистване на прилежащите тротоарни площи около обслужващи обекти, с цел нормално и безопасно движение и обслужване на населението.

Собствениците на магазини и търговски обекти също трябва да се съобразят с превантивните мерки като организират снабдяването и създадат минимум запас на стоки от първа необходимост в търговската мрежа (брашно, олио, захар, макаронени изделия, ориз, сол и други), като особено внимание се обърне на най-отдалечените и трудно достъпни селища. Кметовете и кметските наместници да проверят и докладват за осигуреността на магазинните мрежи със стоки от първа необходимост в срок не по-късно от 30 октомври.

Пълният текст на заповедта е публикуван на сайта на Община Брезник, а контрол по изпълнението и е възложен на заместник-кмета Иван Бъчваров.

Виж също...

Loading...