Схема на оперативна програма за развитие на човешките ресурси приоритетно е насочена към безработните в предпенсионна възраст

Целта на схемата „Обучения и заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е да интегрира хора на възраст от 29 до 64 години на пазара на труда, като приоритетна целева група са хората над 55-годишна възраст. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова, която участва в пресконференция за представянето на нова платформа за осигуряване на заетост на хора над 55 години, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Инициативата е на водещи компании в областта на „Човешките ресурси“. Русинова припомни и за стартиралата през 2018 година програма „Работа“, която първоначално се реализираше в 14 общини с висока безработица, а след това обхвана цялата страна. Бюджетът на програмата е 80 милиона лева, а целта и е да интегрира дълготрайно безработни хора на пазара на труда, които могат да бъдат наети в частния сектор или на работа в общините. Зам. министърът цитира рекордно ниските нива на безработицата, която е малко над 4 %, включително и за хората над 55 години. По данни на Агенцията по заетостта около 18 % от регистрираните безработни в Бюрата по труда са хора над 55-годишна възраст, като броят на регистрираните безработни над 50 години е малко над 72 000 души. Русинова уточни, че най-съществената група регистрирани безработни над 55 години са тези със средно, основно или по-ниско образование, а делът на продължително безработните над 50-годишна възраст е около 40 %.

„За нас е изключително важно хората, които остават по-дълго на пазара на труда, да бъдат задържани на същото работно място, или ако се наложи да сменят работата си, бързо да могат да заемат ново работно място“, коментира зам. министър Русинова. Тя подчерта, че инициативата за създаване на платформата за осигуряване на заетост на хора над 55 години е изцяло в подкрепа на политиките на Министерството на труда и социалната политика по отношение на по-качествена и продължителна заетост на хората над 55-годишна възраст. „Всеки човек, който дълги години е работил в дадена компания и е професионалист в областта си, може да бъде изключително ценен не само като работи в тази компания, но и като обучава млади служители“, подчерта зам. министърът.

Виж също...

Loading...