Полицаите в област Перник затягат контрола върху велосипеди, каруци и селскостопанска техника по пътищата

Започна традиционната акция на полицията „Зима“, която ще се провежда през целия месец ноември. В рамките на акцията ще се проведат три кампании: „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на пътни превозни средства – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и други, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

Кампанията ще се проведе за времето от 1 ноември до 10 ноември, а 6 ноември е обявен за Ден без велосипедисти-жертви на пътя. Втората кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците, е определена за времето от 11 ноември до 20 ноември, а 13 ноември е обявен за Ден без пешеходци-жертви на пътя. По традиция Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия в страната ще бъде отбелязан в седмицата на третата неделя на месец ноември (18 ноември 2018 година). Третата кампания „Безопасно шофиране през зимата“е насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. Кампанията обхваща периода от 21 до 30 ноември 2018 година, а 20 ноември е обявен за Ден без водачи и пътници в моторно превозно средство – жертви на пътя.

В хода на акция „Зима“ на територията на Областна дирекция МВР-Перник ще се провеждат специализирани операции със съответната насоченост по обявените приоритети.
През периода 1 – 10 ноември 2018 година дейността на службите за контрол и на служителите с правомощия за работа по Закона за движението по пътищата ще бъде насочена основно към превенция над поведението на водачите на пътни превозни средства – велосипеди, пътни превозни средства с животинска тяга и други. При извършване на регистрация и пререгистрация на пътни превозни средства ще се извършва проверка на светлините за тяхната изправност. На контрол ще подлежи спазването на въведените ограничения за движение на велосипеди, пътни превозни средства с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа. Отношение ще се взема и спрямо водачите при установяване на движещи се пътни превозни средства без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти без светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

През периода 11 – 20 ноември 2018 година дейността да бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.  Контролът ще бъде за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно, особено извън населените места.

През периода 21 – 30 ноември 2018 година дейността ще бъде насочена към контрол на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи, на поведението на пътниците, както и на водачите на пътни превозни средства, в това число и спрямо пешеходците. Специализираните полицейски операции  ще са насочени към проверки на изправността на фаровете.

По време на акцията ще се извърши оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При констатирани нарушения ще бъдат направени предписания до стопаните на пътя.

Виж също...

Loading...