21 помещения от Районните прокуратури в Брезник и Трън ще преминат към Окръжна прокуратура-Перник след закриването им

Помещенията на Районните прокуратури в Брезник и Трън, които ще бъдат закрити от 1 януари 2019 година, преминават към Окръжна прокуратура-Перник, става ясно от решение на Висшия съдебен съвет.

11 броя помещения в сградата на съдебната власт в Брезник ще преминат към Окръжна прокуратура-Перник. Помещенията, които се предоставят са, както следва: 4 работни кабинета и 1 санитарно помещение на първи етаж, 3 работни кабинета и 1 санитрано помещение и 2 помещения на приземния етаж, които се използват за склад и архив. Недвижимите имоти се предоставят за нуждите на Териториално отделение-Брезник към Районна прокуратура-Перник, което ще се сформира след закриването на Районната прокуратура.

От сградата на съдебната палата в град Трън се предоставят 10 помещения. Недвижимите имоти са с обща площ 159,74 квадратни метра и представляват 7 кабинета на първия етаж и 3 стаи с коридор, намиращи се на трети етаж. Помещенията ще преминат към Териториално отделение-Трън към Районна прокуратура-Перник.

Виж също...

Loading...