Птици ще могат да бъдат транспортирани само след като са предварително лабораторно изследвани за наличие на Инфлуенца

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Дамян Илиев е въведена програма за засилен надзор на птицевъдните обекти относно неблагоприятната епизоотична обстановка в страната, свързана със заболяването Инфлуенца по птиците. Мерките включват биосигурност във фермите, по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса и превенция в цялата страна. Птици ще могат да бъдат транспортирани само след като са предварително лабораторно изследвани за наличие на вируса, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните.

По-рано тази седмица Българската агенция по безопасност на храните констатира нови огнища на заболяването Инфлуенца по птиците – тип високопатогенен Н5, в два животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на патици мюлари в село Върбица, община Димитровград, област Хасково и за кокошки носачки в село Богданица, община Садово, област Пловдив. В съответствие с българското законодателство са предприети всички мерки за ограничаване и предпазване разпространението на вируса към други птицеферми. Определени са 3-километровите предпазни зони и 10-километровите зони за наблюдение около констатираните огнища на заболяването. Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. В двете зони се забранява търговията и придвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Извършват се ежедневни клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища в предпазната зона.

В търговската мрежа не са открити яйца с произход от фермата за кокошки носачки. Българската агенция по безопасност на храните напомня, че яйцата не са опасни за човешка консумация.

Утре в столицата ще се проведе брифинг, на който ръководството и експерти на Българската агенция по безопасност на храните ще обосноват засиления надзор на птицевъдните обекти, предприетите действия и планираните бъдещи мерки за превенция и контрол на заболяването, които се прилагат стриктно съобразно разпоредбите на действащото законодателство. Участниците в брифинга ще представят как се развива заболяването Инфлуенца по птиците в България, как се изпълняват мерките в и около огнищата с болестта, защо се създават предпазни зони и зони на наблюдение, какво налага по-висока честота на лабораторен контрол за доказване липса на инфекция с вируса, както и какви са процедурите за лабораторно изследване за наличие на вируса и какви указания дава Българската агенция по безопасност на храните на птицевъдите с цел намаляване на риска от разпространение на инфекцията.

Българската агенция по безопасност на храните ще изнесе и резултатите от срещата с представили на птицевъдната индустрия, която ще се проведе по-рано същия ден. Тя е част от организираните регулярни работни срещи с представителите на птицевъдния сектор, които целят не само запознаване с епизоотичната ситуация в страната и наложените предпазни мерки, но и вземането на решения от общ интерес за засегнатите страни и обществото като цяло.

Виж също...

Loading...