През месец май 1879 година град Трън е станал част от българската държава след Освобождението

В пернишкия отдел на Държавния архив се съхраняват редица документи, запазили непознати факти за града и страната. Началникът на отдела Станислава Георгиева разказва, че архивът пази една малко позната история за освобождението на град Трън от османска власт, съобщава БНР.

Трън става част от българската държава през май 1879 година или година след сключването на Санстефанския мирен договор. Голям принос за освобождаването на Трънско и Знеполско има Тако Пеев, чиито документи се съхраняват в пернишкия отдел на архива. Те са дарени от негов наследник. Пернишкият отдел съхранява изключително рядък псалтир от 15 век, като на територията на страната има само още един такъв.

Виж също...

Loading...