Повече кофи за боклук и повече пари за чистота в Брезник, без да се увеличава такса „Битови отпадъци“

С решение на Общински съвет-Брезник са приети промени в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за местните данъци такси, предаде репортер на Zapadno.com.

На 25 октомври 2018 година местният парламент гласува в подкрепа на предложението на кмета на Общината Васил Узунов, с което се предвижда през 2019 година да се увеличат с 22 хиляди лева средствата за услугите по сметосъбиране и транспортиране на битовите отпадъци. С допълнителни пари ще се осигурят съдове за съхранение на битови отпадъци, ще се увеличат средствата за управление на отпадъците и ще се увеличат заплатите на работниците по чистотата. По-високите заплати и осигуровки са свързани с увеличения размер на минималната работна заплата в страната.

Актуализирането на план-сметката за услугите по сметосъбиране и транспортиране ще се реализира без да се увеличават таксите, събирани от населението. Не се предвижда промяна в промилите на такса „Битови отпадъци“, а се залага на допълнителни мерки за повишаване на събираемостта на приходите.

С промените в Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно Закона за местните данъци такси, общо разходите за дейността по сметосъбиране и транспортиране през 2019 година възлиза на 380 хиляди лева. Това включва осигуряване на съдове и тяхната поддръжка, сметосъбиране и транспортиране, поддържане и експлоатация на регионално депо за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в града и селата от община Брезник.

Виж също...

Loading...