Държавата отпуска общо 4 337 лева на Брезник и Трън за предучилищно и училищно образование

Общо 4 337 лева ще получат общинските администрации на Брезник и Трън като допълнителни трансфери по бюджетите им. Финансовите средства се отпускат с постановление на Министерски съвет, научи Zapadno.com.

Постановлението е от 8 ноември и е за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 година за финансово осигуряване на дейности по национални програми „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“. Те са одобрени с решение на Министерски съвет от тази година за одобряване на национални програми за развитие на образованието. Общият размер на допълнителни трансфери е 2 179 285 лева, които са разпределени по общински администрации в страната.

Община Брезник получава 1 313 лева за националната програма “Без свободен час”. Двойно повече средства получава Община Трън – 3 024 лева, които са за национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“. Допълнителните трансфери се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година.

Допълнителните трансфери ще бъдат предоставени по бюджетите на Общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година. Постановлението вече е в сила, след като от днес е обнародвано в „Държавен вестник“.

Виж също...

Loading...