По 40 лева коледна добавка ще получат близо 1 милион и 300 хиляди пенсионери

1 290 600 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец
декември, съобщават от политическа партия ГЕРБ.

Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лева и ще се
изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември 2018 година е в размер до 348 лева включително, тоест до размера на линията на бедност за 2019 година.

За изплащането на добавките към пенсиите за Коледа правителството ще отпусне допълнително 51 624 000 лева лева по бюджета на държавното
обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 година.

Виж също...

Loading...