Община Трън получи предписания за качеството на питейната вода в селата Неделково и Лялинци

Регионална здравна инспекция-Перник е издала предписания за питейната вода в трънските села Неделково и Лялинци, съобщават от институцията.

На Община Трън са връчени предписания за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода по микробиологични показатели в село Неделково и село Лялинци. Това показва справката за състоянието на питейната вода за периода 29 октомври – 11 ноември на територията на област Перник.

През отчетения период здравните инспектори са установили, че при изследвани проби на питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг 2 броя не отговарят на Наредба № 9 от 2001 година на Министерство на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Взетите проби през последните 2 седмици са общо 14 броя.

Не са отчетени проблеми във връзка с водоснабдяването, за които са необходими намесата и помощта на Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи, уточняват от Регионална здравна инспекция-Перник.

Виж също...

Loading...