15 населени места в Брезнишко и 4 в Трънско с планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 19 – 23 ноември

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 ноември включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене  Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адресhttp://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 19.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: Мах. Пали Лула

На 20.11.2018 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Долна Секирна

На 21.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Садовик

На 21.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Станьовци

На 22.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч.; 12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Красава

На 22.11.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Арзан: Рангелова махала

На 22.11.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Бабица: С. Бабица

На 22.11.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Брезник: 06286. 502. 39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Велин Ваклинов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, извън регулацията, извън регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Трън, Шипка

На 22.11.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Брусник

На 22.11.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Гоз: Мах. Логатор, местност Янкулица, П-Л ХіV-110, Кв. 13

На 22.11.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Горни Романци

На 22.11.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Долни Романци

На 22.11.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Завала

На 22.11.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Озърновци

На 22.11.2018 г. /12:30 – 13:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Ярославци

На 23.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник

Община Трън

На 19.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Горочевци

На 20.11.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 13:45 – 16:30 ч./   На 21.11.2018 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Мах. Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 20.11.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ –  Трън: Вельо Стоянов, Владо Тричков, Мосаловска

На 21.11.2018 г. /09:00 – 12:15 ч./   На 22.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън: 8ми Март, Атанас Ботев, Гочо Гопин, Десета, Мосаловска, Народна Воля, Петър Асенов, Тако Пеев

На 21.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Парамун: Мах. Парамунска Чука, УПИ-V, Кв. 15

На 21.11.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Трън: Александър Стамболийски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Георги Димитров, Младост, Мосаловска, Петко Д. Петков

На 22.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Слишовци

На 23.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Трън: 8ми Март, Атанас Ботев, Атанас Ботев, Васил Левски, Гочо Гопин, Десета, Еднофамилни Жилища, Мосаловска, Мосаловска, Народна Воля, Петър Асенов, Тако Пеев, Тенеси, Чарчалат

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...