Община Брезник има предложение за рекултивиране на депо за отпадъци, компостиране и сепариране на строителни отпадъци

Уведомление до всички заинтересовани лица е публикувала вчера Община Брезник, за да информира, че има инвестиционно предложение във връзка с рекултивация на депото за твърди битови отпадъци, компостиране на биоразградими отпадъци и сепариране на строителни отпадъци. Съобщението е публикувано на уебсайта на общината, научи Zapadno.com.

Предстои изработване на подробен устройствен план за смяна предназначението на осем общински поземлени имота. Земята, която в момента е сметище, и няколко общински ниви ще сменят статута си, за да се постигне „Рекултивиране на депо за твърди битови отпадъци, компостиране на биоразградими отпадъци и сепариране на строителни отпадъци“.

Обявата на Община Брезник е на основание член 4, алинея 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения приета с ПМС № 59/2003г., последно изменение и допълнение в Държавен вестник, брой 3 от 2018 година.

Виж също...

Loading...