Брезнишката детска градина “Брезица” ще отпусне до 41 000 лева без ДДС за доставка на хранителни продукти

Детска градина “Брезица” – Брезник е обявила събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти, сочи справка в електронния портал за обществени поръчки.

Обществената поръчка е с наименование “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина “Брезица”, финансирана от бюджета на ДГ “Брезица” през 2019 г., разделени в седем обособени позиции”. Прогнозната стойност е 41 000 лева без включен ДДС. Предвижда се доставка на хранителни продукти по седем обособени позиции, които са както следва: хляб и хлебни изделия; месо и месни изделия; риба и рибни продукти; мляко и млечни изделия; плодове и зеленчуци; бакалия; преработени и консервирани плодове и зеленчуци.

Виж също...

Loading...