Образованието в община Брезник получава допълнителни 600 лева за националната програма „Без свободен час“, за Трън няма

Допълнителни 600 лева за националната програма „Без свободен час“ ще получи Община Брезник по бюджета си. Това става ясно от постановление на Министерски съвет, с което се одобряват допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по национални програми, научи Zapadno.com.

В средата на месец ноември стана ясно, че държавата отпуска на Община Брезник 1 313 лева за националната програма „Без свободен час“. Ново постановление, което вече е обнародвано в “Държавен вестник” гласи, че 600 лева ще получи образованието в Брезник за модула „Без свободен час в училище“ от национална програма “Без свободен час”. Допълнителният трансфер се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година.

Община Трън не фигурира в списъка с общински администрации, които ще получат допълнителни средства по национално програми. В средата на месеца стана ясно, че Трън получава общо  3 024 лева за национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“.

Виж също...

Loading...