През 2019 година в град Брезник ще отвори ателие за групова работа с деца и родители

Стартира десетото юбилейно издание на благотворителната кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“. До момента кампанията е подкрепила 233 каузи с над 2.7 милиона лева. Юбилейното издание ще подпомогне 24 обществено значими проекта в сферите здравеопазване, социални дейности, култура и образование, опазване на околната среда. Подкрепата за избраната кауза е още по-лесна благодарение на обновената онлайн платформа izberi.rbb.bg и виртуалния ПОС терминал, който позволява дарение чрез банкова карта и няколко клика, съобщиха от SOS детски селища България.

Проектът, с който SOS детски селища България участва е „Децата участват!“. Той е насочен към организиране и провеждане на ателиета за групова работа с деца, приемни родители, родители на деца, които са настанени за отглеждане извън собственото семейство, и младежи, отглеждани в Центрове за настаняване от семеен тип. Теми на ателиетата за групова работа са „Какво е детско участие?“, „Как да участвам?“, „Как да подкрепя и реализирам участие на децата в моята работа“. Ателиетата ще се провеждат всеки месец от януари до май 2019 година в София, Перник и Брезник.

В ателиетата за групова работа децата ще усвоят умения, свързани с упражняването и отстояването на техните права, умения за формиране и представяне на мнение и съзнание за значимостта на детското участие. По този начин чрез активната групова работа децата ще се учат и за това каква отговорност имат те самите по отношение на своето собствено развитие. Ще се провокира тяхната активност, така че да развият умения за ангажираност, самоинициатива, по-добра и ясна комуникация с възрастните, които от своя страна чрез груповата работа ще имат възможност да получат нови идеи, различни гледни точки, спомагащи в процеса на опознаване и обгрижване. Защото именно децата са тези, които в най-голяма степен могат да помогнат на възрастните и да ги упътят в посоката, в която усилията за тяхното благополучие са най-нужни.

Правото на участие на децата във всички въпроси и решения, отнасящи се до тях, е един от четирите основни принципа на Конвенцията на ООН за правата на детето (член 12), които засягат упражняването на всички останали права. Осигуряването на детско участие е изискване спрямо редица международни споразумения, по които България е страна.

Виж също...

Loading...