ВиК търси фирма, която да ремонтира улици и тротоари в общините Брезник и Трън след аварии

ВиК-Перник търси фирма за възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството, сред които и тези в общините Брезник и Трън. За тази цел водопреносното дружество е обявило обществена поръчка, сочи справка в регистъра на Агенция за обществени поръчки.

Обществената поръчка е разпределена на 4 обособени позиции. В една от позициите са включени районите на ВиК в Брезник и Трън, които включват общинските центрове и останалите населени места в двете общини. Прогнозната стойност за възстановителните ремонти за районите на Брезник и Трън е 45 000 лева без включен ДДС, а срокът за възлагане на дейностите е 12 месеца.

Виж също...

Loading...