Близо 210 000 лица и семейства ще получат по 100 лева допълнителна финансова подкрепа към помощта за отопление

Над 209 600 лица и семейства ще получат допълнителна финансова подкрепа от 100 лева към помощта за отопление. Това реши Министерският съвет на свое заседание миналата седмица. Сумата ще бъде изплатена след 12 декември по банковите сметки или чрез пощенските станции, в зависимост от предпочитанията на нуждаещите се. Няма да бъде необходимо допълнително подаване на документи, като тези 100 лева ще бъдат получени от одобрените за целева помощ за отопление лица и семейства, независимо от енергоизточника, който те ползват, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

По този начин целевата помощ за отопление на одобрените от Агенцията за социално подпомагане ще достигне сума от 474 лева и 15 стотинки общо за петте месеца на отоплителен сезон 2018-2019 година. С това решение на правителството най-нуждаещите се домакинства ще бъдат компенсирани за поскъпването на цените на енергоизточниците. Средствата за допълнителната финансова подкрепа са осигурени в рамките на бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

За този отоплителен сезон в страната бяха подадени общо 250 159 заявления-декларации за получаване на целева помощ за отопление, като по данни на Агенция за социално подпомагане към 26 ноември 2018 година одобрените лица и семейства  са 209 587. В 180 566 от случаите е предпочетено отопление на твърдо гориво, като парична сума, в 5 935 случая – отопление на твърдо гориво в натура, 19 558 – отопление с електроенергия, 3 357 – с топлоенергия, а само 171 са домакинствата са предпочели за отопление природен газ. Отказите за отпускане на помощта са 40 463, като най-честата причина е надхвърлянето на доходните критерии за получаването и.

За сравнение през предходния отоплителен сезон 2017-2018 година заявления за целева помощ за отопление подадоха общо 253 651 лица и семейства, като към 24 ноември 2017 година помощта беше отпусната за 204 424 от тях. Към същата дата 174 228 от тях  са предпочели  да се отопляват на твърдо гориво (пари), 9 442 – на твърдо гориво в натура, 17 685 с електроенергия, 2924 с топлоенергия и 145 домакинства са се отоплявали с природен газ. Отхвърлените към тази дата заявления са били 48 994.

Виж също...

Loading...