Цените на българската селскостопанска продукция се увеличават с близо 2 %

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 година се увеличава с 6.6 % спрямо същото тримесечие на 2017 година, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.7 %, а на продукцията от животновъдството – с 0.1 %. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1.7 %, като в растениевъдството е отчетено увеличение с 2.7 %, а в животновъдството – намаление с 3.7 %. Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 година е по-висок с 4.0 % спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.7 % спрямо 2017 година.

През третото тримесечие на 2018 година спрямо същото тримесечие на 2017 година увеличение се наблюдава в цените на: зърнените култури – с 10.9 %, техническите култури – с 1.9 %, пресните зеленчуци – с 4.5 %, картофите – с 4.1 %, и пресните плодове – с 18.4 %. По-ниски са цените на фуражните култури с 13.4 %. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница – с 12.0 %, ечемика – с 13.3 %, царевицата за зърно – със 7.1 %, оранжерийните домати – с 11.3 %, бялото главесто зеле – с 30.6 %, краставиците от открити площи – със 17.8 %, оранжерийните краставици – с 50.3 %, зрелия кромид лук – с 9.7 %, ябълките – с 30.3 %, сливите – с 9.2 %, орехите – с 55.8 %, и кайсиите – с 52.9 %. Понижават се цените на: твърдата пшеница – с 10.9 %, зрелия фасул – с 4.9 %, лещата – с 5.5 %, и царевицата за силаж – с 40.5 %.

Спрямо същото тримесечие на 2017 година цените на живите животни намаляват с 6.6 %, а на животинските продукти се увеличават с 4.0 %. Спад е отчетен в цените на всички основни категории селскостопански животни. Цените на едрия рогат добитък намаляват с 1.1 %, на свинете – с 10.7 %, на овцете – с 6.3 %, на козите – с 16.7 %, и на домашните птици – с 3.0 %. При животинските продукти по-високи са цените на: кравето мляко – с 4.0 %, биволското мляко – с 1.4 %, овчето мляко – с 3.5 %, и кокошите яйца за консумация – с 20.5 %.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 година е по-висок с 4.0 % спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.7 % спрямо 2017 година. През третото тримесечие на 2018 година спрямо съответното тримесечие на 2017 година по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал – с 5.0 %, електроенергията и горивата – с 6.7 %, минералните торове – с 6.7 %, ветеринарномедицинските продукти – с 2.7 %, и фуражите – с 2.5 %. По-ниски са цените на продуктите за растителна защита с 2.3 %.

Виж също...

Loading...