Над 1 милион и 500 хиляди лева се отпускат за внедряване на интернет в българските училища

Правителството отпусна средства в размер на 1 553 600 лева за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование”, одобрена през 2018 година.

С тях ще се осигури финансиране на интернет свързаност за всички училища на бюджетна издръжка. Средства ще се разходват и за техническо обезпечаване на учебния процес в 149 институции от системата чрез внедряване на модерни технологии в процеса на обучение с цел подпомагане на училищата в дейностите по обновяване на компютърна техника и/или внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес. Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 година се осигуряват от бюджета на Министерство на образованието и науката.

Виж също...

Loading...