Община Брезник с програма за насърчаване на енергията от възобновяеми източници, а Трън за енергийна ефективност

Община Брезник има актуална програма за насърчаване на енергията от възобновяеми източници, а съседната община Трън – за енергийна ефективност. Това стана ясно на заседание на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

В качеството си на председател на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие, заместник областният управител на Перник инженер Васил Павлов проведе заседание на съвета, в което взеха участие представители на общините, териториалните структури, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект”. Павлов представи на членовете на съвета, съгласно предварителен дневен ред предложено изменение, в Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за устойчиво и енергийно развитие, с което да се въведе мониторинг върху заложените мерки и действия в Общинските планове по енергийна ефективност и програми за насърчаване използването на енергийни възобновяеми източници.

Диана Анчева, член на съвета и главен експерт в Агенция за устойчиво и енергийно развитие отбеляза, че органите на държавната власт и органите на местното самоуправление изготвят Програми за енергийна ефективност в съответствие с националната стратегия по Енергийна ефективност. С тяхна помощ ще се определят приоритетите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на общината – постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, подобряване на стандарта на живот на населението на територията на общината и намаляване на емисиите на парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно развитие. Диана Анчева отбеляза и факта, че за област Перник актуални програми по енергийна ефективност имат три общини – Перник, Радомир и Трън и само две общини – Перник и Брезник са с актуални програми за насърчаване на енергията от възобновяеми източници.

В края на заседанието Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект” представи презентация на тема „Енергийната ефективност като инструмент за устойчиво развитие на българските общини”. Неправителствената организация очерта своята мисия в подкрепа на усилията на централната и местните власти да постигат устойчиво развитие на страната чрез по-ефективно използване на енергията.

В публикацията са използвани снимки от архива на Zapadno.com и пресцентъра на Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...