Близо 1 000 кубика питейна вода ще изразходва граничният пункт на Стрезимировци за срок от 5 години

Обществена поръчка за предоставяне на услуги по снабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на имоти, предоставени в управление на Регионална дирекция “Гранична полиция”-Драгоман е обявена, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

В обществената поръчка са включени административната сграда на Гранично полицейско управление-Трън и Граничен контролно-пропускателен пункт “Стрезимировци” в община Трън. За петгодишния срок на договора количеството питейна вода за нуждите на административната сграда на Гранично полицейско управление-Трън ще са необходими приблизително 1 350 кубични метра. Предвиденото количество питейна вода за нуждите на Граничен контролно-пропускателен пункт “Стрезимировци” са 950 кубични метра за петгодишен срок.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 42 900 лева без включен ДДС.

Виж също...

Loading...