Общо три проекта от Брезник и Трън са резерви в списъка на Програмата за сътрудничество между България и Сърбия

Общо три са подадените проекта по втората покана за набиране на проектни предложения по Интеррег-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия с участие на Общините Трън и Брезник, както и от организации от двете Общини. Това съобщиха специално за Zapadno.com от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Преди дни стана ясно, че с 12,1 милиона евро ще бъдат финансирани проекти в пограничния регион между България и Сърбия. От Министерство на регионалното развитие и благоустройството отбелязаха, че 235 проекта са били подадени след обявяването на поканата за участие в Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави. Три от подадените проекти са от Общините Брезник и Трън.

Община Трън е водещ партньор в партньорство с основно училище “Вук Караджич” в Община Сурдулица, Сърбия в проекта “Младите – спорт и приятелство в граничния регион Сурдулица и Трън” по Приоритетна ос 2 “Младежи”, специфична цел 2.1 “Умения и предприемачество”. Проектът е получил крайна оценка от 76,5 точки в резултат на оценката. Общата му цел е включване на младежите в дейности за трансгранично сътрудничество чрез спорт и отдих. Специфичните цели са създаване на условия за запознаване и сприятеляване на младежите чрез спортни дейности; реконструкция на спортни обекти и възпитаване за здравословен начин на живот; подобряване постиженията на учениците в училище.

Община Брезник също е водещ партньор в проект за трансгранично сътрудничество. Проектът “Подготвени заедно за бедствия и кризи” по Приоритетна ос 3 “Околна среда”, специфична цел 3.1 “Съвместно управление на риска” е в партньорство с комунално предприятие “Водовод” към Община Пирот, Сърбия. В резултат на оценката проектът е с крайна оценка 83,5 точки. Неговата обща цел е да се предотвратят и ограничат последствията от наводнения в трансграничния регион на Брезник и Пирот. Специфичните цели са създаване на устойчиво трансгранично партньорство в областта на превенцията и намесата в кризисни ситуации; оборудване на местните публични и регионални органи с оборудване, необходимо за управление на риска и ограничаване последствията от природни бедствия в трансграничния регион; организиране на обучение и най-добри практики.

Третият проект е “Ерма и Нишава – връзка между хората от древността до днес” по Приоритетна ос 1 “Устойчив туризъм”, специфична цел 1.2 “Трансграничен туристически продукт”. Той е разгледан на етап техническа оценка и е получил крайна оценка от 73,5 точки. Партньор е Общински исторически музей-Брезник (проектен партньор 4) заедно с Регионален исторически музей-Перник, Център за демокрация и развитие на Южна Сърбия – Лесковац и Музей на Понишавието в град Пирот, Сърбия. Основната му цел е устойчиво развитие на районите Перник-Брезник-Пирот-Лесковац. Специфични цели са трансгранично сътрудничество за представяне на уникално регионално културно наследство въз основа напреднали технологии; обмен на опит и дигитални технологии, представяне на подбрани експонати и обекти; развитие и внедряване на иновативни туристически продукти.

Получените оценки поставят трите проекта в списъка с резерви, с които би могло да се сключи договор, но само при наличие на освободен финансов ресурс от Програмата, поясниха за читателите на Zapadno.com от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Виж също...

Loading...