Чрез проект ще бъдат подобрени условията във филиалите на “Спешна помощ” в градовете Брезник и Трън

Помещения на филиалите на “Спешна помощ” в градовете Брезник и Трън ще бъдат преустроени. Това се предвижда в голям инвестиционен проект, който е по оперативна програма.

Отчитайки проблемите със сградния фонд, в който са разположени Филиалите за спешна медицинска помощ, недостатъчността на медицинския персонал и процента амортизация на медицинското оборудване и автопарка в цялата система за спешна медицинска помощ, Министерство на здравеопазването предприе редица мерки за подобряване условията на работа в системата. Ежегодно се увеличават с 10 % средствата за фонд работна заплата в системата, съобщава министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, цитиран от сайта LexMedica News.

Изпълнението на големия инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще позволи да се обнови и преструктурира сградния фонд, да се обнови медицинското оборудване в системата и да се закупят нови  санитарни автомобили. На територията на област Перник, в рамките на проекта се предвижда преустройство на помещения на част от първи етаж от сграда на съществуващата поликлиника, използвани за нуждите на спешна медицинска помощ във филиала в Брезник. В “Спешна помощ” в Трън пък ще бъде направено преустройство на помещения от първи етаж от сграда на съществуващата общинска болница „Д-р Стамен Григоров“, използвани за нуждите на спешна медицинска помощ.

Виж също...

Loading...