В общините Брезник и Трън няма отпаднали от образователната система деца и ученици от малцинствата

Заседава Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционни въпроси, се проведе под председателството на заместник
областния управител инженер Васил Павлов. На него присъстваха заместник-кметове на Общини, представители на
териториални структури и неправителствени ромски организации.
С подробни доклади представителите на Общините Перник, Радомир, Брезник,
Трън, Земен и Ковачевци, запознаха членове на съвета с извършените от тях
дейности през 2018 година по общинските планове за действие и подкрепа на интеграционните политики. Описани бяха конкретните мерки и целите, предвидени по основните приоритетни оси – образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и култура и медии.

Акцентира се върху добрия резултат от съвместните усилия на всички
институции и здравните медиатори в областта, благодарение на които е
осигурен баланс при комуникацията с ромското население. В нито една от общините няма отпаднали деца и ученици от ромски произход.
Като цели за предстоящата 2019 година бяха изложени – включването на
представители от ромският етнос към обществени съвети и училищни
настоятелства, както и разкриване на нови жилищни кооперации, които ще се
използват от роми и граждани в уязвимо социално-икономическо положение.

В публикацията са използвани снимки от архива на Zapadno.com и пресцентъра на Областна администрация-Перник

Виж също...

Loading...