Общо 830 лева допълнителни средства получават Брезник и Трън за дейности в системата на предучилищното и училищното образование

Общините Брезник и Трън ще получат допълнителни трансфери по бюджетите си за 2018 година за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, научи Zapadno.com.

Допълнителните средства са в общ размер на 830 лева за двете общински администрации и са одобрени с постановление на Министерски съвет от 29 ноември 2018 година. Трансферите се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година. Постановлението е обнародвано в “Държавен вестник”.

Общините Брезник и Трън ще получат допълнителни средства по дейността „Осигуряване на свързаност на всички училища и средства за развитие и разширяване на опорната мрежа“ на национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година. За Брезник ще се отпуснат 540 лева допълнителни средства, а за Трън – 290 лева.

Виж също...

Loading...