28 333 лева и 33 стотинки без ДДС ще се отпуснат за хранителни продукти за Центъра за социални услуги от резидентен тип в Брезник

За доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за социални услуги от резидентен тип към Община Брезник ще бъдат отпуснати до 28 333 лева и 33 стотинки без включен ДДС, сочи справка в регистъра на Агенция по обществени поръчки.

Доставката е по 9 обособени позиции, които включват: месо, риба и други водни животни, птичи яйца, животински и растителни масла и мазнини, варива, хранителни подправки и сосове, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци – преработени или консервирани, продукти от селското, ловното и горското стопанство, захар и свързани с нея продукти, хляб и хлебни изделия, тестени и макаронени изделия и месни продукти. Крайният срок за събиране на оферти от фирми е до 5 декември 2018 година, включително.

Виж също...

Loading...