Експерти: България рециклира близо 40 % от образуваните битови отпадъци от пластмаса

Близо 6,4 милиона души от 183 общини в България са обхванати от разделното събиране на отпадъци. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов пред участниците в икономическия форум „Зелена икономика“, който се проведе в София. Той отбеляза, че се покачва делът на рециклиране на биоотпадъци у нас, съобщиха от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.

Над средното ниво за Европейския съюз са и показателите за рециклирането на отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и негодните за употреба батерии и акумулатори. За 2016 година в България са рециклирани 917 хиляди тона битови отпадъци, като през последните две години този обем нараства до 32 %. По експертни оценки в България се рециклират близо 40 % от образуваните битови отпадъци от пластмаса, което е с близо 10 % над средното ниво за Европейския съюз. „Трябва да  изградим образование, което да учи децата от най-ранна възраст на „зелена икономика“,  призова министър Димов. Според него е необходимо да се обърне внимание на културата и образованието, защото докато не се промени нашето мислене, много трудно ще може да направим устойчиво развитие на кръговата икономика. Човечеството живее в перфектната кръгова икономика, каквато е природата и в която няма нищо непотребно и излишно, каза още министър Димов. Според него нашето мислене също трябва да се промени от линейно към кръгово, като се работи за това как отпадъкът да стане стока, която да бъде използвана отново. Важно е също да се мисли как преди кръгът да бъде затворен, да бъде забавен. Ако успеем да приложим в пълнота цикъла от петте йерархични нива – предотвратяване, повторна употреба, рециклиране, инсинериране и накрая депониране, това означава, че сме успели да използваме наличните ресурси по по-интелигентен и устойчив за околната среда и икономиката начин.

Виж също...

Loading...