Идея за мобилни лекарски екипи в Трънско търси финансиране

Община Трън ще кандидатства за финансиране на съвместен проект за мобилни екип, които да предоставят услуги за хора по селата. Това стана ясно по време на дискутиране на извънредна точка в дневния ред на последното заседание на Общински съвет-Трън. Извънредната точка засяга участието на Община Трън като партньор в проектно предложение по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020 година процедура за възлагане на безвъзмездна помощ “Социално включване в общността”.

Община Трън ще бъде партньор в проекта на сдружение “Нов избор” от Кресна. Сдружението има дългогодишен опит в предоставянето на специализирани услуги за хора с увреждания. “Касае се за оборудване и сформиране на едни мобилни екипи, които ще обикалят по населените места. Знаете, че населението ни е застаряващо и ще е по-удобно, ако лекарят отиде на място при нуждаещия се. В смисъл те няма да могат да оказват спешна помощ, но ще минават регулярно. Това ще са лекари, които ще са практикуващи, ще могат на място да направят електрокардиограма, да се измери кръвно и така нататък. Ще купим апарат за кръвно налягане, апарат за ЕКГ. Предстои един разговор с общопрактикуващите лекари на територията на общината, за да уточним какво още е необходимо, за да закупим за тези мобилни екипи.”, каза кметът на Община Трън Цветислава Цветкова. Тя направи това изказване след запитване на общински съветници за какво ще бъде проектът.

По друг проект Община Трън е закупила микробус, който не се използва активно. Общинската администрация има намерение, ако проектът бъде спечелен, микробусът да бъде обособен за мобилния екип по населените места. Уговорката на Община Трън със сдружението от Кресна е да бъдат включени всички населени места в пограничната община. “В проекта ще има и социални работници, които ще имат контакти и с кметските наместници и с хората на място. Съответно вече със записване в определени дни ще се определят. Ще видим как ще го направим. Може би в тези населени места, в които имаме повече хора ще се наложи и по 2 дни да се ходи. Това вече ще покаже и дали хората желаят да им се предлага това нещо на място.”, поясни кметът на Трън.

На територията на община Трън са регистрирани 497 възрастни хора с увреждания, от които 172-ма са в трудоспособна възраст. 31 жители от хората с увреждания живеят в селата на Трънско. Към статистиката не влизат 23 деца с увреждания. “Това, което е важно за схемата е, че по нея Общината няма право да кандидатства. По нея може да кандидатстват само неправителствени организации, а Общините могат да бъдат партньори. С общи усилия ще бъде изготвен бюджетът, с общи усилия ще се изпълнява. Другото, което мога да допълня е, че сдружение “Нов избор” е с доста сериозен опит в дейността по обслужване на хора с увреждания в община Кресна и в съседни общини. Поради тази причина смятам, че са един надежден партньор за изпълняване на такъв проект.”, допълни директорът на дирекция „Устройство на територията общинска собственост и инвестиционна политика“ в Община Трън.

Виж също...

Loading...