Преназначиха магистрати от Районните прокуратури в Брезник и Трън на длъжности в Районна прокуратура-Перник

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи общо четирима магистрати от Районните прокуратури в Брезник и Трън. Преназначението е на основание член 194, алинея 1 от Закона за съдебната власт, със съответния ранг и е считано от 1 януари 2019 година, уточняват от Висшия съдебен съвет.

Преназначени са административният ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-Трън на длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура-Перник, прокурор в Районна прокуратура-Трън на длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура-Перник, административният ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура-Брезник на длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура-Перник и прокурор в Районна прокуратура-Брезник на длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура-Перник.

Решенията са във връзка с оптимизирането на щатната численост на преструктурираните Районни прокуратури в страната.

И тези предстоящи празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...