Община Брезник получава допълнителни 3 696 лева за програмата „С грижа за всеки ученик“ за 2018 година

Допълнителни трансфери в размер 1 538 198 лева за финансово осигуряване на дейностите по национална програма „С грижа за всеки ученик“ ще получат общински администрации в страната. Сред тях е и Община Брезник, за която ще се отпуснат допълнителни 3 696 лева, научи Zapadno.com.

Допълнителните средства се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година. Трансферите се отпускат на определени Общини след постановление на Министерски съвет от 29 ноември 2018 година, което е обнародвано в “Държавен вестник”.

Община Брезник ще получи допълнителните 3 696 лева за модула „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразовател­на подготовка“ по национална програма “С грижа за всеки ученик”. За Община Трън няма да бъдат отпуснати допълнителни средства по тази програма.

И тези предстоящи празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...