Належащи за смяна са леглата в детската градина в град Трън, както и закупуването на килими

Сградата на детска градина “Ален мак” в град Трън е в добро състояние. Отоплява се с парно на дизелово гориво. През 2016 година Община Трън е изготвила проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност, включващи саниране на сградата и подмяна на котела за отопление с палети. Това става ясно от Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Трън за периода 2018 – 2020 година, която общинската администрация оповести.

Детската градина не е архитектурно адаптирана за достъп на хора с увреждания. Необходимо е изграждане на достъпна среда, поради осигуряването на подкрепа на деца с увреждания, което към момента не се налага. В двора има обособени кътове за игра, отговарящи на нормативните изисквания. През 2018 година бе направено озеленяване на дворното пространство в едно с поливна система, както и бяха монтирани 3 броя беседки. Дворът има изградено видео наблюдение, с цел ограничаване евентуално посегателство на дворното обзавеждане от външни лица.

Обзавеждането в детската градина е добро, като е належаща смяната на леглата и закупуване на килими за занималните. Дидактичната база се обновява ежегодно. Разполага с нови съвременни учебно-технически средства. Масите, столчетата и гардеробите се обновяват ежегодно.

И тези предстоящи празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...