Община Брезник получава допълнителни 917 лева от правителството за защитени детски градини и училища

Правителството отпусна допълнителни трансфери в размер 731 437 лева, разпределени по бюджетите на Общини в страната. Средствата се осигуряват по няколко пера – за дейности по национални програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“, „Обучение за ИТ кариера“ и „Без свободен час“, за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и по специалности от професии, за които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, както и за новите защитени детски градини и училища, научи Zapadno.com.

Община Брезник също е включена в списъка с общински администрации, които ще получат допълнителни средства по бюджетите си. За Брезник са одобрени допълните средства по две направления. Общо 255 допълнителни лева ще получи Общината за националната програма “Без свободен час” по модула “Без свободен час”. Други 917 лева пък са допълнителните средства, които се отпускат за защитени детски градини и училища. Общият размер на допълнителните средства, които Брезник получава от правителството е 1 172 лева. Постановлението на Министерски съвет за допълнителните пари е обнародвано в “Държавен вестник”.

Община Трън не фигурира в списъка с общински администрации, които ще получат допълнителни средства от централния бюджет.

И тези предстоящи празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...