Правителството реши: Минималната работна заплата се увеличава на 560 лева от началото на 2019 година

Минималната работна заплата ще стане 560 лева от 1 януари 2019 година. Размерът и ще се повиши с 9,8 % в сравнение с настоящата година, реши правителството.

Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот. Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на брутният вътрешен продукт през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната. От 1 януари 2019 година минималната работна часова заплата ще бъде 3 лева и 37 стотинки.

И тези предстоящи празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...