Храмът в трънското село Лялинци получи статут за недвижима културна ценност с категория “национално значение”

Министерство на културата предостави специален статут на храм “Свети Никола” в трънското село Лялинци, научи Zapadno.com.

Статутът на храма е за архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Средновековието и Възраждането с категория „национално значение“. Заповедта, с която Министерство на културата е определил статутът е от 5 октомври 2018 година и вече е обнародвана в “Държавен вестник”.

След предоставения статут за храма важат предписания за опазване, които изискват консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с архитектурна и художествена стойност като стенописи, иконостас, икони, каменна плоча с надпис над входа на южната врата. Отоплението на храма трябва да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност. Свещите, които се палят в светата обител трябва да са само от чист пчелен восък, става ясно още от раздела с изисквания, които са описани подробно в заповедта.

И тези предстоящи празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...