5 лева такса на година, за да притежаваш и отглеждаш регистрирано в община Трън куче

Таксата за притежаване и отглеждане на куче на територията на община Трън е 5 лева на година. Това е записано в проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. В края на месец януари 2019 година в Трън ще се проведе обществено обсъждане на проекта на Наредбата, съобщават от общинската администрация.

В проекта на документа са записани различните местни такси и цени на услуги, които се събират от Община Трън. За притежаване и отглеждане на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 5 лева. Освободени от такса са собствениците на: кучета на инвалиди; служебни кучета в организациите на бюджетната издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Български червен кръст; кастрирани кучета; ловни кучета.

Таксите се заплащат ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишният и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването, гласи раздела за кучетата в проекта на Наредбата.

На 25 януари 2019 година от 11 часа в заседателната зала на Община Трън ще се проведе обществено обсъждане на проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. В 30-дневен срок от датата на оповестяването му гражданите и всички заинтересовани лица могат да правят предложения, възражения и становища по проекта на наредбата, които се подават в звеното за административно обслужване – деловодството на Община Трън, уточняват от общинската администрация.

И тези празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...