Отпуснаха допълните пари за аварийно-възстановителни дейности за предпазване от вредното въздействие на водите

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2018 година за извършване от „Напоителни системи“ на аварийно-възстановителни дейности за предпазване от вредното въздействие на водите, съобщиха от правителствената информационна служба.

Заради създалата се през 2018 година тежка обстановка по обектите за предпазване от вредното въздействие на водите се наложи спешно предприемане на аварийно-възстановителни дейности. В резултат на усложнените климатични процеси беше засегната техническата инфраструктура от национално и местно значение, както и пътища, поземлени имоти и земеделска продукция.

С приемането на постановлението се цели възстановяване на разрушените 74 обекта – участъци от корекции на реки, предпазни диги, отводнителни системи и други съоръжения по обектите за предпазване от вредното въздействие на водите. С промените ще се осигурят допълнителни средства в размер на 5 000 000 лева по бюджета на Министерство на земеделието, храните и горите за 2018 година за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

И тези празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...