Какво направи Областна администрация-Перник за общините Брезник и Трън през 2018 година?

Няколко са значимите инициативи и дейностите, които Областна администрация-Перник е направила за общините Брезник и Трън през 2018 година. Сред тях са събития, посветени на 75-годишнината от спасяването на българските евреи и дейности, свързани с язовирите и язовирните стени, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Множество са инициативите, които областният управител реализира през тази година. Те са в сферата на образованието, културата и местните традиции, сигурността и спокойствието на гражданите, екологията и други. Сред тях са събития, посветени на 75-годишнината от спасяването на българските евреи. Мероприятията – част от Комуникационната стратегия на Република България за 2018 година, се проведоха в общо 5 читалища на територията на област Перник – в Радомир, Брезник, Трън, Земен и Перник. Участие във всички дискусии взе Максим Бенвенисти – член на Управителния съвет на Организацията на евреите в България „Шалом”. В хода на събитията беше представена книгата „75 години – Незабравените лица на спасението”, както и пътуваща изложба по темата.

По отношение на ВиК сектора, областният управител Ирена Соколова е удовлетворена от работата, свързана с наблюдението и поддържането в изправност на язовирите и язовирните стени на територията на областта. И през изтичащата година продължиха инициативите на правителството за намиране на решения за насложените с години проблеми в стопанисването на тези обекти. От възможността да прехвърлят отговорностите си на държавата се възползваха Община Перник, Община Брезник и Община Трън. Областната комисия създаде необходимия капацитет и установи определения ред за регистриране и отчитане на проверките. Нямаме тревожни сигнали, общините и собствениците полагат необходимите грижи, за да нямаме рискове от язовирите на територията на областта.

През 2018 година областният управител е информирала за отклонения в качеството на питейната вода по радиологични показатели в селата Бабица и Банище, където са бяха взети мерки от страна на Община Брезник, ВиК-Перник и Регионална здравна инспекция-Перник. В съседната община Трън пък, губернаторът на област Перник е информирала за активизирало се свлачище по пътя за Трън, където бяха предприети укрепителни мерки.

Друго значимо събитие, което е отбелязано в отчета е стартирането на строително-възстановителните дейности на моста в местността “Секирица” преди Трън. Съоръжението ще бъде рехабилитирано и приведено в съответствие със съвременните изисквания за безопасност.

И тези празници ще бъдат по-интересни и забавни с новините от общините Брезник и Трън, които може да научите първо от страниците на Zapadno.com.

Виж също...

Loading...