През 2019 година услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ ще достигнат до над 25 хиляди души

Със закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година е осигурено предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ със средства от държавния бюджет. По този начин се гарантира устойчивост при предоставянето на услугите в домашна среда на територията на цялата страна, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

В изпълнение на член 19 от Постановлението на Министерския съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година Агенцията за социално подпомагане изготви двустранни споразумения с общините за предоставяне на услугите в домашна среда през следващата година. Споразуменията са изпратени до общинските администрации в страната. В Закона за личната помощ е заложено предоставянето и финансирането на личната помощ да се осъществява от 1 септември 2019 година. До предоставянето на лична помощ, лицата продължават да ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, финансирани със средства от държавния бюджет, по досегашния ред.

През 2018 година над 25 550 души в цялата страна са получили подкрепа от лични и социални асистенти и домашни помощници. Финансирането от държавния бюджет и подписването на споразумения между Агенцията за социално подпомагане и Общините гарантира, че броят на хората, които са получавали услугите ще се запази същият през 2019 година, без прекъсване в предоставянето на необходимата подкрепа.

Виж също...

Loading...