Нова услуга в помощ на жителите в региона предоставя Областна администрация-Перник

Областна администрация-Перник с нова услуга – заверяване на чуждестранни документи, съобщиха от пресцентъра на държавното ведомство.

Областна администрация-Перник информира жителите на областта, че считано от 1 януари 2019 година услугата “Заверка с „апостил”” (apostille) на следните документи (актове за раждане, удостоверения за семейно положение, удостоверения за наследници и други), издавани от кметовете и общинските администрации, вече ще се извършва от областните администрации в Република България, вместо от Министерството на външните работи.

Промяната е реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп. ДВ. бр. 30 от 2013 г., Обн. ДВ бр. 44 от 2018 г.). За услугата се заплаща такса, в размер на 15 лева за документ, определена в член 8 от Тарифа № 3 по Закона за държавните такси, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерство на външните работи.

“Областна администрация Перник, заедно с останалите 27 администрации в страната, прилагат една успешна иновативна практика, въведена в редица европейски страни. Приетите допълнения са ключова стъпка към подобряване на административната тежест за гражданите и бизнеса, с която се спестяват време, финансови разходи, ползването на посредник за услугата или пътуване до Министерство на външните работи.”, отбеляза областният управител Ирена Соколова.

Документите, които притежават „заверка с апостил”, се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 година. Важно е гражданите да знаят, че издаваните от общините документи трябва да бъдат със специален печат, без който не може да бъде направена заверката. За тази цел те трябва да информират общинските служители, че документът им е необходим за представяне в чужбина.

Виж също...

Loading...