Планирани прекъсвания на електрозахранването в община Брезник и 2 трънски села ще се осъществяват в периода 7 – 11 януари

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 7 – 11 януари включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адресhttp://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 09.01.2019 г. /08:45 – 15:30 ч./ на 11.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Бабица: С. Бабица

На 08.01.2019 г. /09:15 – 13:15 ч./ – Брезник: Ангел Коцелянов, Владо Радославов, Изгрев, Нов Живот, Октомври, Разцвет, Сливница, Чайка, Шейново, Ясна Поляна

На 08.01.2019 г. /13:15 – 16:15 ч./ на 09.01.2019 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Брезник: Александър Филипов, Владо Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански

На 09.01.2019 г. /08:45 – 15:30 ч./ – Брезник: 06286. 502. 39, Александър Тинков, Александър Филипов, Андрей Михайлов, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Гоздовска, Гребен, Елена Георгиева, Еретин, Забел, Иван Тимофеев, Извън Регулацията, Изгрев, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Логатор, Нестор Петров, Октомври, Петров Камък, Трън, Шипка

На 09.01.2019 г. /08:45 – 15:30 ч./ на 11.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Гоз: П-Л ХІV-110, Кв. 13

На 09.01.2019 г. /09:00 – 11:30 ч.; 12:30 – 15:30 ч./ – Брезник: 9-ти Септември, 9-ти Септември, Александър Тинков, Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Михайлов, Асен Алексов, Борис Антов, Борис Калев, Бреза, Бърдо, Васил Левски, Велин Ваклинов, Видрица, Владо Захариев, Владо Радославов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Гледан, Гоце Делчев, Граово, Гребен, Димитър Хранов, Евстати Николов, Елена Георгиева, Железна Вода, Зеленище, Зора, Иван Вазов, Иглика, Извън Регулацията, Изгрев, Йордан Стефанов, Любаш, Макаренко, Могилица, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Нестор Петров, Нов Живот, Октомври, Радослав Григоров, Разцвет, Славянска, Сливница, Строител, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Чайка, Чорни, Чуряк, Шейново, Яне Сандански, Яровец, Ясна Поляна

На 09.01.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 13:15 – 15:30 ч./ – Брезник: 06286. 0502. 021 Бив. Под. Мно, 9-ти Септември, Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Жданов, Андрей Михайлов, Богдан Митов, Борис Антов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Варош, Велин Ваклинов, Владо Радославов, Воин, Генерал Владимир Заимов, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-Рйордан Стефанов, Евстати Николов, Елена Георгиева, Енчо Николов, Ефтим Стоянов, Жданов, Йордан Стефанов, Комсомолец, Крум Савов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Мала Река, Марин Асенов, Нестор Петров, Пети Конен Полк, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Синчец, Славей, Стадион, Стоян Миленков, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Шипка

На 09.01.2019 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Брезник: 9-ти Септември, Ангел Коцелянов, Борис Антов, Владо Радославов, Ефтим Стоянов, Крум Савов, Синчец

На 09.01.2019 г. /09:30 – 16:15 ч./ – Брусник

На 10.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Брезник: 9-ти Септември, 9ти Септември, Александър Тинков, Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Михайлов, Асен Алексов, Борис Антов, Борис Калев, Бреза, Бърдо, Васил Левски, Видрица, Владо Захариев, Владо Радославов, Георги Ив Бунджулов, Гледан, Граово, Гребен, Димитър Хранов, Евстати Николов, Елена Георгиева, Железна Вода, Зеленище, Зора, Иван Вазов, Извън Регулацията, Изгрев, Йордан Стефанов, Могилица, Нестор Петров, Нов Живот, Октомври, Радослав Григоров, Разцвет, Славянска, Сливница, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Чайка, Чорни, Чуряк, Шейново, Ясна Поляна

На 10.01.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ на 11.01.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40

На 10.01.2019 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Горни Романци

На 11.01.2019 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ – Брезник: 06286. 0502. 021 бившо поделение на МНО, 06286. 502. 39, 9-ти Септември, Александър Тинков, Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Жданов, Андрей Михайлов, Богдан Митов, Борис Антов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Варош, Велин Ваклинов, Владо Захариев, Владо Радославов, Воин, Генерал Владимир Заимов, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Гледан, Гоздовска, Гоце Делчев, Гребен, Д-Рйордан Стефанов, Евстати Николов, Елена Георгиева, Енчо Николов, Еретин, Ефтим Стоянов, Жданов, Забел, Иван Тимофеев, Иглика, Извън Регулацията, Изгрев, Йордан Стефанов, Клисура, Комсомолец, Кривиколник, Крум Савов, Лазар Лумбаров, Логатор, Любаш, Макаренко, Мала Река, Марин Асенов, Могилица, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Нестор Петров, Октомври, Пети Конен Полк, Петров Камък, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Синчец, Славей, Стадион, Стоян Миленков, Строител, Трън, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Шипка, Яне Сандански, Яровец.

Община Трън

На 08.01.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бераинци

На 08.01.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 10.01.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Мракетинци.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком) или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Виж също...

Loading...