До 38 160 лева без ДДС ще отпусне Община Трън за доставка на хляб и хранителни продукти в 42 трънски села

Обществена поръчка за осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти до планински и малки села с население до 500 души в община Трън е обявила трънската общинска администрация.

Транспортната услуга е за 2019 година и ще обхване 42 села с общо население 940 човека. Доставчикът ще трябва да се движи по 6 маршрута с различни дължини. Хлябът и основните хранителни продукти ще достигат до селата Ярловци, Главановци, Насалевци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Реяновци, Бохова, Ломница, Глоговица, Туроковци,
Бераинци, Забел, Зелениград, Лешниковци, Милославци, Вукан, Мрамор, Кожинци, Горочевци, Докьовци, Пенкьовци, Лева река, Студен Извор, Костунринци, Еловица, Стойчовци, Горна Мелна, Долна Мелна, Дълга Лука, Велиново, Милкьовци, Ерул, Ездимирци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци, Парамун, Лялинци и Неделково.

Общата дължина на маршрутите при две зареждания седмично е 65 416 километра. Най-дългият маршрут при зареждане два пъти в седмицата е 138 километра, а най-късият е 88 километра. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 38 160 лева без включен ДДС. Такава беше прогнозната сума и при същата обществена поръчка за 2017 и 2018 година.

Виж също...

Loading...