От Министерство на финансите са уверение, че към края на месец юни, България ще премине на следващ етап по пътя към еврото

„Латвия е много добър пример за България по пътя и към еврото, защото между двете държави има много общи неща.“. Това заяви заместник-министърът на финансите Маринела Петрова по време на конференция на високо равнище, посветена на първите пет години на Латвия в еврозоната, която се провежда на 7 и 8 януари в Рига. Заместник-министър Петрова участва в панела „Предизвикателствата пред членството в еврозоната“. По думите и една от разликите между България и Латвия е, че страната ни не е станала член на Валутния механизъм 2 едновременно с присъединяването си към Европейския съюз и това ни е поставило стъпка и половина назад в сравнение със страните от предишното разширяване на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите. 

Пред участниците в конференцията, съорганизирана от Европейската комисия по повод 20-та годишнина от въвеждането на еврото като единна парична единица в Европейския съюз, Маринела Петрова припомни, че голямата финансова криза преди 10 години остави много научени уроци и държавите в еврозоната, заедно с Европейската комисия и Европейската централна банка, се опитват да се развиват устойчиво след края и. „Затова всяка държава, която желае да се присъедини към този клуб, включително и България, трябва да съблюдава новата реалност и да дефинира нови решения.“, посочи тя.

Сред предизвикателствата пред страната ни заместник-министърът на финансите очерта преодоляване на негативното възприемане и предразсъдъците за България.  Тя обърна внимание, че през последните над 20 години България е в условия на Валутен борд, фискалната ни позиция е стабилна, бюджетното салдо през повечето години е положително и по време на кризата не сме разчитали на финансова помощ.

„По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз правителството взе решение да ускори процеса ни на присъединяване към Икономическия и паричен съюз, защото имаме нужда да доведем нашата европейска интеграция до нейния естествен край.“, отбеляза тя. Заместник-финансовият министър напомни, че като ротационен председател на Съвета на Европейския съюз България е успяла да постигне компромисно решение за едно от ключовите досиета, свързано с пакета от мерки за намаляване на риска в Банковия съюз.

За справяне с недоверието и негативното възприемане българското правителството избра нов подход, с който да се засили процесът по присъединяване към еврозоната. „Първата стъпка беше напасване към новата форма на паричния съюз, част от която са Банковият съюз, мерките срещу изпирането на пари и несъстоятелността. Посветихме усилията си в тази насока, очертахме пътна карта, приехме законодателни текстове, необходими за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка и нашата увереност е, че към края на юни 2019 година ще постигнем успех и ще преминем към следващия етап.“, допълни тя.

По време на дискусията в рамките на панела Маринела Петрова изрази надежда, че България ще успее да изпълни всички изисквания за присъединяване към еврото в рамките на минималния срок от две години престой във Валутния механизъм 2. „Все пак, има известна вероятност този период да е по-дълъг. Ще направим всичко възможно, за да направим престоя ни в ERMII колкото се може по-кратък.“, уточни тя.

Виж също...

Loading...