От началото на 2019 година в градовете Брезник и Трън са разкрити териториални отделения към Районна прокуратура-Перник

С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21 от 19 юли 2018 година се закриват от 1 януари 2019 година Районните прокуратури в град Брезник и град Трън, съобщиха от пресцентъра на Окръжна прокуратура-Перник.

Считано от същата дата, към Районна прокуратура-Перник се разкриват териториални отделения в град Брезник и в град Трън, като в тях ще продължат да работят прокурори и служители. В тази връзка кореспонденцията на централни и местни органи на власт, структури на МВР и прочие с териториалните отделения ще се осъществява чрез Районна прокуратура-Перник.

Виж също...

Loading...