Търговците, които са регистрирани по ДДС имат още 80 дни за смяна на софтуера за управление на продажбите и касовите апарати

Регистрираните по ДДС търговци имат 80 дни да сменят софтуера за управление на продажбите си в търговските обекти и касовите си апарати, припомнят от Национална агенция за приходите. Срокът за регистрираните по ДДС е 31 март 2019 година, а за фирмите без ДДС регистрация до края на юни 2019 година.

С промени в законодателството от 1 април 2019 година се забранява едновременната употреба на касов апарат и софтуер, управляващ продажбите в един и същи обект, без софтуерът и касовият апарат да са свързани и софтуерът да отговаря на новите изисквания в наредба Н-18/2006г. Въвежда се  изискване софтуерът задължително да управлява всички фискални устройства или принтери. Едновременно с това са въведени и нови изисквания към касовите апарати, като всяка касова бележка  трябва да има отпечатан QR код и данни за нея да се подават към сървърите на Национална агенция за приходите в реално време. Новите правила забраняват издаването на така наречените служебни бонове.

От приходната агенция съветват всеки търговец, който ползва софтуер за управление на продажбите, да се свърже с производителя му и да провери дали той ще бъде доработен съобразно новите правила. Производителите на подобен софтуер, от своя страна, са длъжни да декларират съответствие на продуктите си с променените законови изисквания, като публичен списък на софтуерите е достъпен на портала за електронни услуги на Национална агенция за приходите на адрес https://inetdec.nra.bg/pls/pub/login_anonymous.homecaller=selectService:6,283,dec2009.REGREPSOFT.home.

До момента в списъка има 3 софтуера, а други 19 са в процедура по заявяване. Търговците, регистрирани по ДДС, ползващи софтуер за управление на продажбите, са длъжни да подадат в Национална агенция за приходите информация за  използвания от тях софтуер и данни за неговия производител. Това ще става единствено по електронен път с електронен подпис чрез електронна услуга, достъпна на сайта на приходната агенция.

Допълнителна информация за промените е достъпна в специално създадената рубрика на сайта на Национална агенция за приходите – http://nap.bg/page?id=744 и на телефона на Информационния център на Национална агенция за приходите 0700 18 700. „Важно е всеки търговец да се свърже с производителя на софтуера за управление на продажбите и производителя на фискални устройства, които използва, за да обсъдят техническите изисквания и необходимите промени. Срокът е изпълним, ако не се чака последният момент“, каза заместник-изпълнителният директор на Национална агенция за приходите Пламен Димитров.

Виж също...

Loading...