Нова година – нов бюджет, но нищо ново в приходите и разходите на Община Трън

На 11 януари 2019 година администрацията на Община Трън ще проведе публично обсъждане на бюджета на Общината за новата 2019 година. Проектът за финансите на местното управление беше публикуван на 7 януари 2019 година на сайта на Общината. В него няма нищо ново, съобщи репортер на Zapadno.com. Трън обичайно разчита на приходи от държавата и дърводобив, като основна стопанска дейност в тази част от България.

Основен стълб в Плана за развитие на общината е развитието на туризма, но както в последните няколко години, така и през 2019-та очакваните приходи от тази дейност са в размер на 1 000 лева или по-малко от две минимални работни заплати. За сметка на това разходите за издръжка на музеите ще са 76 хиляди лева, а за ремонт на екопътеката при Ждрелото – 98 хиляди лева. Приходи от евентуална концесия на минералната вода от находището „Трънска Банкя“ не са заложени за 2019 година.

Съгласно член 84, алинея 6 от Закона за публичните финанси, преди да бъде приет окончателният вариант на местния бюджет, кметът представя проекта на приходите и разходите на местната общност и всички постъпили от гражданите предложения за бюджетните средства се включват в протокол, който се внася за ободрение в Общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета. В първите дни на месец януари кметът Цветислава Цветкова разпространи покана за участие до жителите на общината да се включат в общественото обсъждане, но обичайно интересът на местното гражданско общество към тази дейност е много слаб.

Накратко цифрите, които предстои да се обсъждат, включват: малко над 2,7 милиона лева общо приходи за държавни дейности и малко над 4,1 милиона местни приходи, за да формират общо приходи по бюджета в размер на 6 884 995 лева. От местните приходи над 1,5 милиона лева идват от собствеността на Общината, в което влизат предимно приходи от общинския дърводобив, както и наеми от земи и имоти. 191 хиляди лева ще бъдат събрани от данъци върху имотите, превозните средства и други, включително 1 000 лева приходи от туристически данък. Останалите пари, които влизат в касата на Общината, са от такси, глоби и наказателни плащания за жителите и бизнеса, като тук се включват таксите за детски градини, за битови отпадъци, за ползване на тротоари и пазари, за технически и административни услуги. Предвидени са 1 000 лева от такси на собствениците на кучета, но не се предвижда да постъпват туристически такси.

По отношение на разходите на Община Трън предложението на кмета Цветислава Цветкова е над 1 милион лева да отидат за заплати и издръжка на общинската администрация. Отделно 69 хиляди лева са отделени като разходи за местния парламент с общински съветници. Към държавните средства за образование, Трън ще добави от собствените си средства над 196 хиляди лева за издръжката на детската градина. За благоустройствени дейности, чистота, водоснабдяване, осветление и озеленяване Общината ще плати над милион и половина лева, като от тях 745 хиляди са за ремонти и закупуване на материални активи. В графата за основен ремонт на водопроводи и канали са предвидени само 33 800 лева.

Издръжката и заплатите на икономическите дейности на Община Трън, които са предимно дърводобив, ще глътнат близо 811 хиляди лева. Запазва се сумата от миналата година, предвидена за туризъм. 98 хиляди лева бяха предвидени за ремонт на екопътеката при Ждрелото на река Ерма, но това намерение не беше реализирано в рамките на 2018-та година, затова се прехвърля за настоящата година. Издръжката на музеите в Трънско ще струват на данъкоплатците малко над 76 хиляди лева.

Виж също...

Loading...