На 4 сигнала за насилие над деца в Трън са се отзовали специалистите от отдел “Закрила на детето”

4 са постъпилите сигнали за насилие над деца на територията на община Трън. Това става ясно от Общинската стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Трън за периода 2018 – 2020 година, която общинската администрация оповести.

Към края на месец октомври миналата година отдел “Закрила на детето“ в дирекция “Социално подпомагане“-Трън е работил по 86 сигнали за деца в риск. Постъпилите сигнали за насилие над деца са 4, сигналите за превенция на изоставянето са 2, а сигналите за реинтеграция е един сигнал.

Децата настанени в професионални приемни семейства през 2018 година са 3, а настанените при близки и роднини няма. През 2018 година няма осиновени деца от кандидат-осиновители на територията на община Трън. От настанените в приемни семейства на територията на пограничната община е осиновено 1 дете извън общината. Към 31 октомври 2018 година в процедура по осиновяване са още 3 деца.

Виж също...

Loading...