Община Трън отпуска до 200 000 лева без ДДС за зареждане на служебни автомобили и отопление на училището и детската градина

Договаряне без предварително обявление за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка обяви Община Трън.

Наименованието на обществената поръчка е: „Борсова сделка с продавач на горива (бензин, дизелово гориво и Газ Пропан бутан) за зареждане на моторни превозни средства на общинската администрация и звената на бюджетна издръжка, чрез използване на карти за безналично плащане, както и на гориво за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на община Трън по обособени позиции.“. Обособените позиции са общо 2 – в едната е описана доставка на гориво за отопление, а в другата е доставка на гориво за зареждане на моторни превозни средства.

В първата обособена позиция е включена доставката на гориво за отопление на франко сградите на средно училище “Гео Милев” и детска градина “Ален мак”. Втората обособена позиция се касае за доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства за нуждите на общинската администрация в Трън, общинско предприятие “Трънска гора”, Домашен социален патронаж-Трън, както и средно училище “Гео Милев”.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 200 000 лева без включен ДДС, става ясно от решението, което Община Трън е оповестила на сайта си.

Виж също...

Loading...