В Трън търсят обществени възпитатели за Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Общината в Трън търси обществени възпитатели за работа към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019 година, съобщават от общинската администрация.

Оповестени са и изискванията, характера на работа, начина на провеждане на конкурса и необходимите документи за кандидатстване. Срокът за приемане на документи е от 8 януари до 17:00 часа на 21 януари 2019 година. Конкурсът ще се проведе чрез подбор на документи и интервю и събеседване с кандидатите.

Списъците на допуснатите и недопуснати кандидати във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на партерния етаж на общинската администрация и на сайта на Община Трън.

Виж също...

Loading...